Vývoj a plány

Aktuální vývoj

IMG: Timeline

Společnost DressMe byla poprvé založena v říjnu 2016, cca 2 měsíce po pilotní myšlence. Tato LLC společnost (obdoba českého s.r.o.) byla založena ve Spojených státech amerických, ve Wyomingu za účelem crowdfundingové kampaně, které se bohužel z důvodu soutěžních podmínek nemohla účastnit.

Neúspěšná kampaň vedla k přehodnocení tehdejších plánů vývoje. Po více než roce byla myšlenka "obroušena" a vyladěna do mnohem sofistikovanější podoby. Současný koncept je výsledkem porad s největším módním e-shopem v České republice. Technické podklady pro vytvoření smysluplného produktu jsou založeny na konzultacích s nezávislými programátorskými a konstruktérskými experty s několika desítkami let zkušeností.

V dubnu 2018 se se vstupem investora na tvorbu softwarového protoypu založila nová, česká společnost - DressMe Technologies, s.r.o., která spolupracuje s několika dalšími nepostradatelnými obchodními partnery na vývoji produktu.

Očekávanou fází je vstup dalšího investora, díky kterému bude společnost schopna rozvinout technologické poznatky na praktickou úroveň. Při úspěšném předvývoji vznikne studie proveditelnosti, na jejíž základě bude společnost schopna vytvořit a uvést na trh kompletní technologii. Dosažení plné komercializace je očekáváno na podzim roku 2019.

SME Instrument (1. fáze)

IMG: Horizon 2020

3. května 2018 se DressMe, ve spolupráci s Jihomoravským Inovačním Centrem, přihlásila o grant Evropské Komise (SME Instrument) v rámci programu Horizon 2020.

Výsledek výzvy (květen 2018): Projekt DressMe dosáhl 76 % (11,4 bodů z 15), přičemž pro udělení národní Seal of Excellence bylo potřeba 87 % (13 bodů). Projekt tedy v tomto kole neuspěl a dalšího kola se hodlá účastnit 5. září 2018.

Výsledek výzvy (září 2018): Projekt DressMe dosáhl 72 % (10,8 bodů z 15). Byla velmi zvýšena kvalita implementace, kterou především vyzdvihla spolupráce s JIC, ale naopak kleslo hodnocení části Impact a Excellence. Projekt tedy v tomto kole neuspěl a dalšího kola se hodlá účastnit 7. listopadu 2018.

Výsledek výzvy (listopad 2018): Projekt DressMe dosáhl 75 % (11,32 bodů z 15). Vzrostlo hodnocení části Excellence (pravděpodobně z důvodu zlepšení stránky plánování), které ale omezilo prostor pro informace v Impactu a Implementation, což se projevilo i v jejich hodnocení. Projekt tedy v tomto kole neuspěl a dalšího kola se hodlá účastnit 14. února 2019.

Výsledek výzvy (únor 2019): Projekt DressMe dosáhl 81 % (12,22 bodů z 15). Přihláška byla sestavena z nejsilnějších části předchozích přihlášek a doplněna o nové informace v sekci Impact a Implementation. Všechny tři kategorie přesáhli hranici 4 bodů, ale celkové skóre na udělení Seal of Excelence bohužel nestačilo. Toto skóre ale již splňuje podmínky pro program SME Instrument Brno, kterého se DressMe má zájem účastnit. Projekt tedy v tomto kole neuspěl, ale vzhledem k možnosti účastnit se projektu SME Instrument Brno je budoucnost v rámci programu Horizon 2020 nejasná.

Financování skrze SME-I je zaměřeno na malé a střední podniky v EU, které jsou svými inovativními projekty schopny vytvářet zcela nové příležitosti na trhu. Tato podpora je zaměřena na podporu SME (Small and Medium-sized Enterprises) s jasnými komerčními ambicemi a vysokým růstovým potenciálem

1. fáze tohoto grantu slouží k tvorbě studie proveditelnosti, kde vybrané firmy mohou získat až 50.000 eur určené především k technické a komerční analýze projektu.

2. fáze může (ale nemusí) být pokračování 1. fáze, kdy je vybraným firmám poskytnuto plnění ve výši až 2.500.000 eur sloužící k přípravě uvedení produktu na trh.

Pro investory

Zajímáte se o převratné IT technologie? Máte zájem zhodnotit své volné finanční prostředky? Chcete se dozvědět více informací? Neváhejte nás kontaktovat:

722 618 841